Workshops om det at fortælle historier, hvad det kan bruges til og hvordan det udvikles

Vi tager udgangspunkt i teatret Dunkelblå og Troels Kirk Ejsing's arbejdsmetode og spillestil, som er en syntese mellem historiefortælling og fysisk teater. Workshoppen kan både bestilles i forbindelse med en forestilling, eller som selvstændigt arrangement.

Hvad kan Dramatisk fortælling?

Historiefortælling handler om at lytte ­ det kan være til den indre stemme ­ til det man husker at have hørt ­ eller til noget man har læst. Og det handler om at leve sig ind i historien ­ at kunne se, høre, lugte og mærke det man hører ­ at føle med personerne og forstå pointerne. Og så handler historiefortælling ikke mindst om at fortælle,­ at kunne sætte ord og billeder på sine tanker, indre billeder og følelser, og at formidle alt dette videre til den næste, der hører ens historie. Fortælling er grundstammen i megen formidling. Vidensdeling, minder, erfaringer og historieskrivning. Det er centralt i kunst og kultur. Det er forlægget for både litteratur og teater og ofte en vigtig ingrediens i de fleste andre kunstformer. Et fortælleforløb kan blive en indgang til at arbejde videre med disse ud fra et mere personlig oplevet udgangspunkt. Dramatisk fortælling, tilbyder en mere kropslig aktiv indgang til at opleve, udvikle og fremføre fortællinger. Ved at visualisere historierne som en virtuel men fysisk verden, man med sin forestillingsevne kan træde ind. Og ved at stille sig til rådighed for personerne og væsnerne i historierne, får deltagerne et dybere indblik i fortællingernes mening og indhold. Vi bruger stemmen og kroppen til at give fortællingerne eget liv og udtryk, og kan afhængig af projektets udstrækning udforske og udfordre historierne set i forhold til vores samtid.

Hvad består et forløb med Dramatisk fortælling i?

Jeg foretrækker at tilpasse forløbet så det matcher de ønsker i måtte have. Derfor vil jeg fra starten af være i dialog med jer, om hvad i kunne tænke jer, hvad i er i gang med, hvilke vilkår vi har at arbejde under, og om der er temaer fra jeres undervisningsplan, vi kan inddrage i arbejdet med workshoppen. Undervejs vil jeg også meget gerne arbejde tæt sammen med lærerne omkring det, der foregår i workshoppen, samt sparre om, hvordan det kan bruges på længere sigt. Et workshopforløb kan strække sig fra at 2 - 3 timer med en indførelse i fortællingens univers, over flere dages workshop til en uge, hvor vi kan arbejde i grupper med dramatisering frem mod en præsentation af kortere fortællinger for hinanden. I et længere forløb kan vi indsamle specifikke historier og lave en decideret opsætning ledende frem til en helstøbt forestilling, der kan præsenteres for et større publikum.

De 7 trin

En workshop kan inddeles i flere trin alt efter hvor lang tid den varer. Jo længere tid jo flere trin kan vi komme igennem. I forløb under en uge arbejdes der i mindre hold. For længerevarende forløb, kan der arbejdes som en samlet gruppe. Afhængig af projektets samlede udtrækning, kan vi nå flere trin og gå mere i dybden med de enkelte faser i forløbet. Jeg har inddelt processen i (op til) 7 trin fra mødet med historierne over udforskningen, udviklngen, tilføjelserne, indøvningen til opførslen og endelig evalueringen af projektet.

Hent en PDF med præsentation af De 7 trin her .... og en præsentation af Dramatisk Fortælling her