Undervisning

Dramatisk Fortælling

Workshops / Undervisningsforløb / Projekter

For klasser i skoler, efterskoler, gymnasier, ungdomshøjskoler og højskoler eller uddannelser.

Det handler om at fortælle

Hver workshop tager udgangspunkt i det unikke i at lytte til, udvikle og fortælle historier. Disse kan være baseret på egne oplevelser eller med udgangspunkt i en tematik

... om at lege

Med en legende tilgang udforske de fortællinger vi arbejder med. Vi leger både med at udvikle vores fortællinger og med at give dem et fysisk, dramtisk udtryk

... og om at spille

Dramatisk fortælling bruger teatrets virkemidler som kropslige karakterer, stemme og indlevelse til at give en stærkere oplevelse af de historier vi arbejder med

Hvordan foregår det?

Et forløb kan være alt fra et par timers workshop over flere dage til projekter spændende over flere uger. Forløbene foregår i sessions af 1½ – 3 timer afhængig af målgruppe og forhold.


En god måde at komme hurtigt i gang på er at se hvordan det kan gøres. Derfor tilbyder Dunkelblå en pakkeløsning: Dunkelblå viser en refusionsberettiget forestilling og giver rabat på en efterfølgende workshop. Workshoppen kan tage udgangspunkt i forestillingen, enten tematisk eller som et håndgribeligt eksempel på arbejdsmetode og spillestil.

Forskellige koncepter

Cirkelfortælling: Deltagerne introduceres til fortællingen som håndværk og ender med at improvisere en fælles fortælling. Egnet for alle fra ca. 5 år

Personlige fortællinger: Deltagerne arbejder med at fortælle, fortolke og udvikle personlige oplevelser til fiktive fortællinger. Egnet for alle fra ca. 10 år

Fortællespil: Deltagerne arbejder med at visualisere deres historier som små fortællespil som kan opføres for hinanden eller bekendte.

Forestillinger: I forlængelse af fortællespillene og i et længere forløb, kan flere små spil sættes sammen til en tematisk forestilling som kan opføres offentligt.

Fortæl en billedbog: et forløb hvor deltagerne først laver deres egen fælles fortælling. Bagefter får de mulighed for at illustrere fortællingen og arbejde med den som et stykke litteratur.

Fortælling og Skygger: Et forløb, hvor deltagerne først laver deres egen historie, dernæst dramatiserer den i skyggeteater-tableauer, der fotograferes, så holdet får en nedskrevet udgave af deres fortælling med skygge-illustrationer til.

Eksempler på projekter

Skal du med på Noa's Ark?

inkl. ”Din. min og Noa’s Ark”

Et forløb for indskolingselever, hvor de laver en fælles historie om sejladsen ombord på Noa’s Ark. bagefter laver klassen skyggeteater-tableauer. Billeder af disse udstilles på plancher på biblioteket

På jagt efter Sol og Måne

inkl. ”Coyote”

Et forløb hvor indskolingselever først læser min bog ”Coyote – På jagt efter Sol og Måne2. Derefter i en workshop laver deres egen Coyote-historie. Denne illustrer eleverne selv med silkepapir-collager og historie og illustrationer trykkes som bog, der til sidst udstilles på biblioteket og indgår i udlånet

Fortælling for fuld musik

inkl. ”Musikanterne”

Et forløb med indskolingsklasser, hvor eleverne får prøvet forestillingens forskellige udtryk af: Både musik, fysik, karakterer og fortælling. Forløbet afsluttedes med en improviseret fortælling med alle udtrykkene

Storytelling and Podcast

Et to-ugers undervisningsforløb med studerende i Graphic Storytelling (tegneserier) på VIA College, Viborg. På kurset skulle de studerende dels arbejde med personlige fortællinger og den mundtlige formidling af disse – samt at indspille og redigere disee i personlige podcasts

Hvad vil du fortælle?

inkl. ”J!MMiE”

En workshop for unge i udskolingen, hvor de dels blev introduceret til historiefortælling som formidlingsværktøj, dels arbejde med at skabe fortællinger ud fra personlige oplevelser – både som personlige beretninger og som oplæg til fiktive fortællespil

I Jussi's fodspor

inkl. “Hvem der først bli’r vred”

Et forløb på en uge med 3. G’er på Brønderslev Gymnasium. Eleverne  indsamlede historier fra andre kulturer på den lokale sprogskole.  De arbejdede i flere dage med at fortælle og spille deres indsamlede historier og endte med at fremføre dem i en lokal folkeskole for 3. årgang

Mere om Dramatisk Fortælling

Historiefortælling handler om at lytte,- det kan være til den indre stemme – til det man husker at have hørt – eller til noget man har læst. Og det handler om at leve sig ind i historien, – at kunne se, høre, lugte og mærke det man hører – at føle med personerne og forstå pointerne. Og så handler historiefortælling ikke mindst om at fortælle,- at kunne sætte ord og billeder på sine tanker, indre billeder og følelser, og at formidle alt dette videre til den næste, der hører ens historie.

 

Dramatiske fortælling, tilbyder en mere kropslig aktiv indgang til at opleve, udvikle og fremføre fortællinger. Ved at visualisere historierne som en virtuel men fysisk verden, man med sin forestillingsevne kan træde ind. Og ved at stille sig til rådighed for personerne og væsnerne i historierne, får deltagerne et dybere indblik i fortællingernes mening og indhold. Vi bruger stemmen og kroppen til at give fortællingerne eget liv og udtryk, og kan afhængig af projektets udstrækning udforske og udfordre historierne set i forhold til vores samtid.

Omtaler